Bismon All  of communication products

Job

ตำแหน่ง
Sales Representative
หน้าที่
-นำเสนอสินค้าในด้าน ตลับหมึกเทียบเท่าและอุปกรณ์ทั้งหมด
-มีประสบการณ์ด้านการค้าส่ง สินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
-มีความรู้ ด้านขายอุปกรณ์ toner cartridge จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รักความก้าวหน้า ความท้าทายในงานขาย
คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ป.6 หรือไม่จำกัด ถ้ามีความสามารถ
-มีความสามารถในด้านงานขาย ระดับมืออาชีพ
จำนวน
5 ตำแหน่ง